... Hogeldiniz ...
 
Kayal Sanat Galerisi

Ressam Hatice’nin olumlu enerjisi;

Hatice Ylankrkan,
Türkiye’nin Güneydousu'ndan geliyor. 1957’de Gaziantep’de dodu, koleje devam etti ve 1976 ylnda mimar Mehmet Ylankrkan’la evlendi. Bu evlilikten biri erkek, digeri kz iki çocuk sahibi oldu. Mutlu bir evlilik süren Hatice kendisine kalan bo zamanlarnda cam üzerine resimler yapt, bardak ve tabak boyad...


Hatice giderek ressam Hatice Yilankrkan’a dönütü. Kendi kendisini yetitiren biri olarak yal boya resim alanna kayd, akademik eitimli öretmenlerden ders ald ve kendine özgü bir teknik ve üslupla kendisini ifade etmeyi örendi. O zamandan bu yana sanat saysz resim üretti, hepsi de olumlu bir anlatm, renk cokusu içinde, özellikle de yaamak için yaratc olmak isteinden kaynaklanan resimler.

Avrupa Kültür Forumu’nun stanbulda yapt bir etkinlie davetiye almas ile günün birinde Avrupa Kültür Forumu ile karslat. Avrupa Birlii’nin amalar hakknda baz bilgiler edindi. stei açkça ortada idi. Hatice sanatn tartmaya açmak, onu göstermek, eletiri almak ve resim yapmay ve yaam sürdürmek istiyordu. Avrupa Kültür Forumu üyeleri sergisini ziyaret ettiler, ona baz ipular ve destek verdiler ve yönetime bu ufak, güçlü kadndan söz ettiler.


...
Sanat ve iini desteklemek isteindeyim. Olumlu enerji yayma konusunda emsalsiz prltlar saçyordu arklar. lerinin lts var, ilgi çekiyorlar ve bir iaret veriyorlar. Bu kadn AB’ye de seve seve tantmak niyetindeyim. Hatice Kayal Ylankrkan, hayatta kalmann resimleri, bir Türk sanatçsnn umut ve yaam için eanlamldr.”

Dieter Topp
Avrupa Kültür Forumu BakanDuyuru ve Haberler


Toprak Boyalar
Yal Boyalar
Akrilik Boyalar
Karakalem almalar
Reprodüksiyonlar
Ahap Boyama & Varak
Koleksiyon
Sergiler